Stowarzyszenie Artystyczne B-Moll

Dni i godziny pracy biura:

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

Zarząd:
Sylwia Wieleba
Joanna Merkel
Joanna Michalska
Celina Skrobisz

Zakres i formy działalności:

Działalność kulturalna, artystyczna. Organizacja koncertu „Szyby”.