Stowarzyszenie Blok Inicjatyw Obywatelskich w Stargardzie

Zarząd:

Prezes – Amadou Sy
Wiceprezes – Teresa Jasińska
Wiceprezes – Rafał Jarczyński
Sekretarz – Marek Zarębski
Skarbnik – Marzena Rogalska

Zakres i formy działalności:

Wspieranie inicjatyw o charakterze społecznym i kulturalnym. Działanie na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie.