Stowarzyszenie Edukacja – Zdrowie – Aktywność

Dni i godziny pracy biura:

poniedziałek: 12:00 – 14:00

Zarząd:

Prezes – Elżbieta Drobik
Wiceprezes – Adrianna Jankowska
Sekretarz – Irena Lubasińska
Skarbnik – Małgorzata Złotek
Członek – Sabina Żurek

Zakres i formy działalności:

Członkowie Stowarzyszenia EZA na wiele lat przed założeniem Stowarzyszenia organizowali szkolenia, konferencje, prelekcje dla różnych grup odbiorców. Obecnie już jako Stowarzyszenie EZA zorganizowali kilkukrotnie szkolenia dla osób chorych na cukrzycę, Dzień Serca, konferencję dla lekarzy i pielęgniarek z podstawowej opieki zdrowotnej, udzielają wsparcia w siedzibie Stowarzyszenia potrzebującym osobom (szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu – glukometry, peny, ciśnieniomierze, udzielają porad dietetycznych, porad dotyczących spraw społecznych, a w sprawach skomplikowanych kierują do odpowiednich instytucji).