Stowarzyszenie Emerytów I Rencistów Policyjnych Koło nr 13 w Stargardzie

Dni i godziny pracy biura:

w każdy roboczy wtorek: 08:00 – 12:00

Zarząd:

Prezes – Andrzej Janicki
Wiceprezes – Ewa Wasylewicz
Wiceprezes – Eugeniusz Sztandera
Sekretarz – Zdzisław Kasendra
Skarbnik – Maria Krawczyńska
Członek – Jan Podolak
Członek – Marek Kościański
Członek – Józef Madera
Członek – Tadeusz Malinowski
Członek – Andrzej Nowak

Zakres i formy działalności:

Koła prowadzi na terenie Stargardu oraz powiatu stargardzkiego działalność w interesie emerytów
i rencistów policyjnych. Stowarzyszenie obejmuje sprawy takie jak: zdrowotne, kulturalne, rekreacyjne, integracyjne, turystyczne, sportowe i wypoczynkowe, pomocy społecznej, podjęcie współdziałania z władzami państwowymi i samorządowymi oraz właściwymi organami Resortu Spraw Wewnętrznych i Związkami Zawodowymi Policjantów.