Stowarzyszenie Jazz West Pomerania

Biuro przy ul. Pierwszej Brygady 35
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00

Zarząd:

Norbert Śliwa – Przedstawiciel Stowarzyszenia
Przemysław Wieleba – Członek
Michał Koniarski – Członek

Zakres i formy działalności:

Cele Stowarzyszenia to:

1). Propagowanie, inicjowanie i wspieranie wszelkich zjawisk i przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych związanych z promocją muzyki jazzowej oraz gatunków pokrewnych. Pod pojęciem muzyki jazzowej rozumiane są wszystkie style jazzu od jego powstania, aż do gatunków interdyscyplinarnych zawierających elementy improwizacji włącznie.

2). Inicjowanie i wspieranie działań lokalnych artystów młodzieżowych, także tych niezwiązanych tematycznie z muzyką jazzową, ale mających na celu rozwój artystyczny lokalnej społeczności.

3). Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty i kultury wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

– inicjowanie i organizowanie warsztatów muzycznych, prelekcji, konkursów, przesłuchań muzycznych, wystaw, pokazów i przeglądów filmowych oraz koncertów, festiwali i innych imprez związanych z problematyką muzyki jazzowej,
– współpracę z zainteresowanymi w/w działalnością instytucjami państwowymi oraz organizacjami społecznymi, a także podmiotami gospodarczymi i osobami prawnymi,
– inspirowanie artystyczne oraz doskonalenie kwalifikacji muzyków i autorów tworzących i wykonujących muzykę jazzową,
– kontakty z pokrewnymi stowarzyszeniami oraz instytucjami w kraju i zagranicą, a w szczególności członkostwo w innych organizacjach o podobnym charakterze,
– organizowanie wyjazdów za granicę oraz zapraszania i organizowania przyjazdu zagranicznych przedstawicieli muzyki jazzowej, prowadzenie szkoleń, kursów i wykładów w zakresie muzyki jazzowej i gatunków pokrewnych,
– prowadzenie działalności kulturalnej i rozrywkowo-rekreacyjnej mającej na celu integrację i rozwój środowiska jazzowego.