Stowarzyszenie Jesteśmy Razem

Dni i godziny pracy biura:

Od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 17:00

Zarząd:

Janusz Linkiewicz – Prezes
Stanisław Weryk – Wiceprezes

Zakres i formy działalności:

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, umacniania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, sportowej i oświatowej, na rzecz rozwoju rynku i demokracji oraz promocji postaw obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

  • Os. Zachód A8/U11
    73-110 Stargard

  • 795 121 129