Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych, Samotnych Matek z Dziećmi w Stargardzie

Zarząd:

Janusz Tartanus – Prezes
Monika Bielecka – Wiceprezes
Elżbieta Kawka – Skarbnik

Zakres i formy działalności:

Zasadniczą działalnością Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc i wsparcie ludziom bezdomnym , samotnym matkom z dziećmi – ofiarom przemocy w rodzinie oraz ubogim wielodzietnym rodzinom z terenu miasta Stargardu i województwa zachodniopomorskiego. Stowarzyszenie prowadzi całodoboweschronisko, które może przyjąć 45 osób bezdomnych.