Stowarzyszenie Miłośników Ogrodów

Zarząd :

Jacek Łuczkowski – Prezes
Edmund Pastuszka – Wiceprezes
Izabela Reterska – Sekretarz
Maria Wójcik – Skarbnik
Józef Niełacny – Członek Zarządu

Zakres i formy działalności :

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności propagującej uprawy ogrodnicze i sadownicze.