Stowarzyszenie „Misja Dobra Nowina”

Zarząd:

Prezes –Dariusz Milewski
V-ce Prezes – Beata Milewska
Członek – Krzysztof Redelkiewicz
Członek – Teresa Kierczyńska
Członek – Piotr Cyraniak
Członek – Irena Dulas

Zakres i formy działalności:

Stowarzyszenie „Misja Dobra Nowina” funkcjonuje w Stargardzie od 2008 roku. Jego działalność ma charakter społeczno-religijny.
Stowarzyszenie współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  oraz ze Stowarzyszeniem „Potrzebny Dom”.  W trakcie swojej działalności Stowarzyszenie prowadziło różne działania ukierunkowane na osoby bezdomne, uzależnione, będące w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci z domu dziecka. Organizowano także różnego rodzaju akcje społeczne, artystyczne (koncerty, wernisaże), pikniki oraz wiele innych.