Stowarzyszenie „Omne Verbum”

Dni i godziny pracy biura:

Biuro będzie czynne od września 2021 r.

Zarząd:

Prezes Zarządu – Marcin Rumiński
Wiceprezes Zarządu/Skarbnik – Anna Nowik
Wiceprezes Zarządu/Sekretarz – Joanna Rumińska

Zakres i formy działalności:

Głównym celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalne, artystycznej i społecznej dotyczącej promocji czytelnictwa. Stowarzyszenie, w ramach swojej działalności,  organizuje imprezy cykliczne, tj. spotkania dyskusyjne „W tyglu opinii”, spotkania z autorami „Zakątek literacki”, obchody „Tygodnia Zakazanych Książek”, prowadzi również działalność bookcrossingową.