Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół Wolontariat Szansa

Zarząd:

Krzysztof Moliński – prezes
Przemysław Czaboryk – sekretarz
Joanna Wójcik – skarbnik

Zakres i formy działalności:

Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie stereotypom dotyczącym osób niepełnosprawnych funkcjonujących w przestrzeni społecznej, wsparcie osób niepełnosprawnych w osiąganiu jak największego stopnia samodzielności, wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych, propagowanie idei wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, bezpłatne doradztwo i pomoc dotyczące różnorakich form wsparcia dotyczących między innymi rehabilitacji czy zatrudnienia osób niepełnosprawnych.