Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę
Rejon Stargard Nr 11

Dni i godziny pracy biura:

Poniedziałki w godz. 9:00 – 13:00

Zarząd:

Tadeusz Krawczyk – Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego na Powiat Stargard

Zakres i formy działalności:

Działanie w celu zabezpieczenia represjonowanym przez III Rzeszę należnych im praw oraz uzyskania pomocy społecznej koleżeńskiej, wspomagania, pomocy charytatywnej.

  • ul. Szczecińska 17
    73-110 Stargard

  • Tel. 503 148 011