Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Ireny Sendler w Stargardzie

Zarząd:

Prezes – Wiesław Kaspruk
Wiceprezes – Jerzy Andrzejewski
Sekretarz – Wioletta Rus

Zakres i formy działalności:

Cele stowarzyszenia to m.in.:

– tworzenie rodzinie warunków do rozwoju społecznego i intelektualnego,
– pomoc dzieciom narażonym na życie w złych warunkach socjalnych.

Stowarzyszenie posiada status pożytku publicznego – KRS 0000283453