Stowarzyszenie Progress w Stargardzie

Zarząd:

Agnieszka Myszkowska – Prezes oddziału Terenowego

Zakres i formy działalności:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, promocja i organizacja wolontariatu, ochrona i promocja
zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.