Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością „Godna Przyszłość”

Zarząd:

Joanna Woloch – Prezes Zarządu
Agnieszka Tatarynowicz – Zastępca Prezesa Zarządu
Aleksandra Rogińska – Członek Zarządu

Zakres i formy działalności:

Stowarzyszenie towarzyszy rodzinom osób z niepełnosprawnością w życiowej drodze, wspierając rozwój dzieci i młodzieży oraz pomagając rodzicom i opiekunom organizując opiekę wytchnieniową.