Stowarzyszenie Sportów Walki „Berserker’s Team Stargard”

Zarząd:

Miłosz Gryza – Prezes
Tomasz Stasiak – Skarbnik
Agata Bielecka – Członek

Zakres i formy działalności:

Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność, która uwzględnia m.in.:

 • upowszechnianie i rozwój sportu, w szczególności sportów walki wśród osób w różnych przedziałach wiekowych, w tym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • upowszechnianie i popularyzowanie innych form kultury fizycznej związanych ze sportami walki,
 • organizowanie i popularyzację działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków dla jej rozwoju,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu,
 • ochronę i promocję zdrowia poprzez aktywny wypoczynek,
 • propagowanie zdrowego stylu życia poprzez angażowanie do oprawiania sportu.
 • ul. Armii Krajowej 1/C
  73-110 Stargard

 • 91 350 42 04

 • 506 891 363