Stowarzyszenie „Stargard Na Rowery”

Zarząd:

Jacek Kuty – Przewodniczący,
Dariusz Romaniuk – V-ce Przewodniczący,
Małgorzata Cieślak – Skarbnik,
Krzysztof Bartnicki – Członek Zarządu,
Arkadiusz Wierzchowski – Członek Zarządu.
Grzegorz Lica – Członek Zarządu

Zakres i formy działalności:

Stowarzyszenie skupia miłośników turystyki rowerowej i naszego regionu. Naszymi głównymi celami są m.in. inspirowanie i wspieranie inicjatyw dot. turystyki rowerowej, zdrowego stylu życia i idei ekologicznych, podejmowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa rowerzystów i niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście, organizowanie rajdów i wycieczek rowerowych, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, a także promowanie naszego miasta oraz powiatu.
Stowarzyszenie organizowało wiele rajdów i wycieczek dla lokalnej społeczności a przedstawiciele stowarzyszenia brali udział w wyprawach rowerowych na terenie kraju i poza nim, np. w charytatywnym rajdzie rowerowym organizowanym przez inicjatywę „Informatycy na Rowery” międzynarodowym szlakiem Odra-Nysa, w wyprawach rowerowych szlakiem Green Velo czy też wzdłuż wybrzeża szlakiem „Latarni morskich”. Ponadto uczestniczyli w wycieczkach rowerowych na terenie naszego województwa i poza granicami RP organizowanymi przez inne stowarzyszenia i organizacje rowerowe.
Co roku stowarzyszenie jest współorganizatorem „Dni Zrównoważonego Transportu”, ponadto cyklicznie organizuje wiele wycieczek i rajdów dla mieszkańców miasta i powiatu.