Stowarzyszenie Weteranów Misji Pokojowej ONZ w Kambodży 1992-1993

Zarząd:

Prezes  – Piotr Oller
Wiceprezes – Mirosław Łajdych
Skarbnik – Gabriela Krzanowska
Sekretarz  – Sebastian Cichoń

Zakres i formy działalności:

Celem Stowarzyszenia jest m.in. dbanie o pamięć zrealizowanej operacji utrzymania pokoju w Kambodży oraz o dobre imię żołnierza polskiego realizującego zadania związane z utrzymaniem pokoju na świecie, upowszechnianie wiedzy o państwie, ludności i historii Kambodży w Polsce, integracja środowiska weteranów Operacji Utrzymania Pokoju UNTAC i sympatyków, wspieranie i upowszechnianie pokojowych rozwiązań sporów i konfliktów międzynarodowych.