Towarzystwa Przyjaciół Stargardu

Dni i godziny pracy biura:

poniedziałek: 10:00 – 16:00
wtorek – piątek: 09:00 – 18:00
sobota: 10:00 – 14:00

Zarząd:

Prezes – Jan Zenkner
Wiceprezes – Mariusz Jankowski
Sekretarz – Jerzy Waliszewski
Skarbnik – Regina Skulska
Członek – Bożena Kuszela
Członek – Paweł Nowak
Członek – Zdzisław Skulski

Zakres i formy działalności: 

Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Stargardzie i propagowanie turystyki i krajoznawstwa, prowadzenie działalności kulturalnej w Piwnicy Towarzystwa Przyjaciół Stargardu; inicjatywy i akcje prostargardzkie, działania na rzecz integracji środowiska, działalność wydawnicza, działania w sferze dziedzictwa kulturowego.