Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Kiczarowie, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Dni i godziny pracy biura:

Schronisko czynne każdego dnia w godz. od 7:00 do 19:00

Zarząd:

Prezes Zarządu  – Aleksandra Fila
Skarbnik Zarządu – Dorota Wojdała
Sekretarz Zarządu – Magdalena Kleszko

Zakres i formy działalności:

Ochrona zwierząt oraz prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.