Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Stargardzie

Zarząd:

Prezes – Anna Walczyńska
Wiceprezes – Alicja Krause
Skarbnik – Agnieszka Bogusz
Sekretarz – Małgorzata Rybicka

Zakres i formy działalności:

Organizacja zajmuje się opieką, pomocą bezdomnym zwierzętom, a także realizuje zadania zlecone przez Miasto w zakresie opieki nad wolno
żyjącymi kotami od 2012 r.