Towarzystwo Rolkarskie „Star Blade” w Stargardzie

Zarząd:

Krzysztof Lizut – Prezes
Agata Prabucka – V-ce Prezes
Monika Grzesiecka – Skarbnik

Zakres i formy działalności:

Towarzystwo Rolkarskie StarBlade powstało w marcu 2012 roku, a oficjalnie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 31 grudnia 2012 r. TR StarBlade zrzesza w swoich szeregach sportowców amatorów z terenu Województwa Zachodnipomorskiego.

Celem Towarzystwa jest :

– promocja aktywnego stylu życia w szczególności sportu rolkarskiego,

– promocja naszego regionu na terenie kraju oraz obszarów przygranicznych Niemiec,

– pomoc nowym adeptom rolkarstwa w uzyskaniu coraz lepszych wyników,

– doradztwo w zakresie techniki jazdy i doboru sprzętu,

– organizowanie imprez sportowych ( festynów rolkarskich, rajdów rowerowych na orientację, biegu rolkarskiego „O Błękitną Wstęgę” w ramach Dni Stargardu).

Członkowie Towarzystwa biorą udział w wielu zawodach rolkarskich, biegowych, rowerowych i pływackich na terenie całego kraju oraz w wielu imprezach na terenie Niemiec. Wraz z rozwojem Towarzystwa planujemy jeszcze szerszy udział w jeszcze większej ilości imprez.

Dzięki inwestycjom Władz Miasta w ścieżki pieszo-rowerowe otwierają się nowe mozliwości do uprawniania sportów rolkarskich. Coraz więcej mieszkańców uprawia ten rodzaj sportu, a powstanie naszego Towarzystwa jest na to najlepszym dowodem. Ponieważ mamy nieporównywalne lepsze warunki do treningów niż nasi znajomi z innych miast i zainteresowanie uprawianiem sportów rolkarskich stale rośnie, nie możemy zmarnować nadarzającej się okazji do promocji Stargardu jako głównego ośrodka dla rolkarzy w tym regionie kraju.

Siedzibą i większością członków związani jesteśmy ze Stargardem.