Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK

Dni i godziny pracy biura:

Od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 17:00,
w sobotę – 10:30 – 13:30

Zarząd:

Feliks Sterna – Prezes
Stanisław Weryk – Wiceprezes
Janusz Linkiewicz – Sekretarz

Zakres i formy działalności:

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla wszystkich grup wiekowych. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla wszystkich grup wiekowych. Szkolenie ogólnorozwojowe i ukierunkowane na poszczególne dyscypliny sportowe dzieci i młodzieży, ze szczególnym skierowaniem na kolarstwo, piłkę nożną, koszykową, ręczną, siatkówkę, lekką atletykę, pływanie, gimnastykę sportową.