Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biuro czynne:
Wtorki i czwartki w godz. 12:00 – 14.00

Zarząd:

Stanisław Bartosik – Prezes Zarządu
Halina Katarzyna Gębka – Z-ca Prezesa
Halina Zadorska – Z-ca Prezesa
Danuta Henryka Rutkowska – Skarbnik
Genowefa Szmit – Sekretarz

Zakres i formy działalności:

Celem Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) jest aktywizacja osób starszych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu m.in. poprzez wykłady, sekcje zainteresowań (nauka języków obcych, obsługi komputera; wycieczki piesze, wyjazdowe, gimnastyka, joga), teatrzyk, kabaret, chór, grupa taneczna, brydż sportowy, ćwiczenie sprawności mózgu, wzroku itp.