Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Oddział Rejonowy w Stargardzie

Zarząd:

Prezes – Marek Stankiewicz
Wiceprezes – Danuta Bojarska
Sekretarz – Małgorzata Tyszkiewicz
Członek – Jacek Łagiewka
Przewodniczący Rady Rejonowej HDK – Jerzy Bochenek

Dni i godziny pracy biura:
Poniedziałek – Piątek 9:00 – 13:00

Zakres i formy działalności:

I. Działalność pomocowa na rzecz osób potrzebujących, w tym :

– dla osób  60 +  poprzez  prowadzenie zajęć i zapewnienie opieki  w Dzienny Domu Senior +
– dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,  poprzez prowadzenie zajęć w  Środowiskowego Domu Samopomocy Typu AC.

II. Działalność pomocowa, taka jak zbiórki finansowe i rzeczowe , które wspierają statutowe działania PCK

III. Promocja zdrowia, Promocja Honorowego Krwiodawstwa.

IV. Prowadzenie szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej.