Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” Koło w Stargardzie

Zarząd:

Aleksandra Myślicka- Przewodniczący
Norbert Śliwa- Z-ca Przewodniczącego
Tomasz Spławski- Sekretarz

Zakres i formy działalności:

Wspieranie rodzin w tym wielodzietnych.
Organizowanie i wspieranie działań społecznych  służących dobru rodziny, a zwłaszcza rodzin wielodzietnych.
Współpraca  z podobnymi organizacjami w Europie i w Polsce dla zagwarantowania praw dużych rodzin w ustawodawstwie.
Promocja idei rodziny wielodzietnej.