Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Stargardzie

Dni i godziny pracy biura: 

czwartek: 10:00 – 13:00

Zarząd:

Prezes – Eugeniusz Ankutowicz
Sekretarz – Kazimierz Kiełtyka
Członek Zarządu – Roman Krzywulski

Zakres i formy działalności:

Najstarsza organizacja Kombatancka w Polsce – powstała w 1919 r. W Stargardzie powstała w 1945 r.  i działa do dziś –  z przerwą 1951-1956 r.

  • Os. Zachód A 3
    (Biblioteka Wojskowa)
    73-110 Stargard

  • 605 892 566 – Sekretarz