Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Stargardzie

Zarząd:

Lech Drozd – Prezes

Zakres i formy działalności:

Obchody świat państwowych, narodowych, wojskowych i regionalnych. Upowszechnianie tradycji walk wolnościowych. Służba na rzecz umacniania idei demokratycznego państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego  na terenie powiatu stargardzkiego.

  • Os. Zachód A/3
    (Biblioteka Wojskowa)
    73-110 Stargard

  • 660 257 208