Związek Sybiraków Oddział Rejonowy w Stargardzie

Dni i godziny pracy biura:

wtorek, godz. 12:00 – 15:00

Zarząd:

Julian Onyszkiewicz – Prezes
Danuta Nowacka – Sekretarz
Chmielarz Stanisława – Skarbnik
Dobrzycka Franciszka – Skarbnik

Zakres i formy działalności:

Celem Związku jest upamiętnianie losów zesłańców polskich, przeciwstawianie się wszelkim przejawom totalitaryzmu i zagrożenia dla wolności człowieka i jego godności. Związek broni interesów swoich członków, zwłaszcza w zakresie uzyskiwania praw do odszkodowań, rent, emerytur, uprawnień kombatanckich, współpracuje ze szkołami, organizuje uroczystości sybirackie oraz uczestniczy w uroczystościach państwowych.

  • ul. Szczecińska 17
    (Dom Kultury Kolejarza)
    73-110 Stargard

  • 91 578 25 31