Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 19 w Stargardzie

Zarząd:

Prezes – Artur Król
Wiceprezes – Ryszard Wieczorkiewicz
Sekretarz – Kazimierz Kiełtyka
Skarbnik – Jerzy Wiśniewski
Członek Zarządu – Anna Kowalska

Zakres i formy działalności:

Działalność Związku związana jest z obronnością kraju, historią i  tradycją  Wojska Polskiego oraz patriotyczno-obronnym oddziaływaniem na lokalną społeczność. Koło inspiruje i uczestniczy w uroczystościach Wojska Polskiego, a także w Świętach Państwowych. Związek integruje środowisko byłych i obecnych żołnierzy. 

  • os. Zachód A3
    (Biblioteka Wojskowa)
    73-110 Stargard

  • 508 564 160 – Prezes

  • 605 892 566 – Sekretarz