Szanowni Państwo,

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW informuje, że aktualnie trwa otwarty konkurs ofert Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie pomocy społecznej na 2024 r., obejmujący następujące obszary:

  • Obszar I Działalność na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością, przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego;
  • Obszar II Działalność na rzecz osób ubogich, wymagających wsparcia regionalnego systemu pomocy żywnościowej;
  • Obszar III Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe ogłoszenie wraz z wzorem formularza oferty znajdą Państwo w załączeniu oraz pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-zachodniopomorski/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-wybranych-zadan-publicznych-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-roku-2024

Konkurs jest realizowany w ramach „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2025”.

Termin składania ofert: do 14 marca 2024 r. (czwartek)

Z upoważnienia Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Izabeli Wojtczak-Sikorskiej, zapraszamy do udziału w otwartym konkursie organizacje pozarządowe i podmioty niepubliczne prowadzące działalność statutową w obszarze objętym konkursem na terenie naszego województwa.