Pliki do pobrania

Druk oferty i sprawozdania:
zadania realizowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Druk oferty i sprawozdania:
zadania realizowane w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli tzw. „mały grant„:

Druk oferty i sprawozdania:
zadania realizowane w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym:

Druk wniosku i sprawozdania:
zadania realizowane w oparciu o ustawę o sporcie:

Regulamin korzystania z pomieszczenia Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przeznaczonego na siedziby dla organizacji pozarządowych w ramach INKUBATORA NGO oraz na konsultacje społeczne:

Regulamin korzystania z usług Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych:

Ankieta identyfikacyjna organizacji pozarządowej:

Wniosek o wynajem sali:

Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego: