PODZIĘKOWANIE

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie oraz Dyrekcja Domu Kultury Kolejarza mają zaszczyt serdecznie podziękować ludziom dobrej woli, którzy pomogli w organizacji XVIII KAZIUKÓW WILEŃSKICH 2023r.

Gościliśmy 38 osobowy Zespół Ludowy „RUDOMIANKA” z Wileńszczyzny (Litwa), Zespół Śpiewaczy „KALINA” z Kobylanki, Zespół Śpiewaczy „Suchanianka” z
Suchania, Grupa Taneczna „SENIORYTY” z UTW, Zespół Śpiewaczy „Płomienne Serca” z O/R PZERiI Stargard.

– Szczególnie dziękujemy PANU PREZYDENTOWI I PANI STAROŚCIE za Honorowy Patronat nad imprezą.

– Dziękujemy za pomoc we współorganizacji i poczuciu odpowiedzialności za pobyt Rodaków z Wileńszczyzny: Urzędowi Miasta, Starostwu ,Posłowi RP , Prezesom i Zarządom Firm: MPGK, PEC, Bio Star Sp.z o.o., MZK, kierownictwu i pracownikom ZAZ Centralnej Kuchni, właścicielowi hotelu SPICHLERZ i CoolTura Catering.

– Dziękujemy Panu Norbertowi Śliwie – radnemu Rady Miasta Stargard za prowadzenie imprezy ,,XVIII Kaziuki Wileńskie w Stargardzie .
Serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi Rybaczukowi radnemu Rady Miejskiej za zaopatrzenie w suchy prowiant gości z Wilna.

– Bardzo serdecznie dziękujemy Dyrekcjom i Pracownikom Domu Kultury Kolejarza i Stargardzkiemu Centrum Kultury za wspaniałą współpracę, doradztwo, szacunek do ludzi i do tego, co robią.

– Dziękujemy panom Tadeuszowi Surmie i Janowi Balewskiemu za upamiętnienie naszej imprezy.

– Dziękujemy także dziennikarzom gazet lokalnych i Radio stargardzkiemu za podawanie informacji o imprezie, Diabetykom za pomiar ciśnienia i poziom cukru we krwi.

– Dziękujemy członkom Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za ogromny wkład pracy w organizację tej imprezy a także anonimowym sponsorom.

– Dziękujemy za bardzo smaczne ciasto, za gorące, chrupiące rogaliki i za pajdy litewskiego chleba ze smalcem.

– Dziękujemy za przygotowanie bogatych, atrakcyjnych stoisk i promocję swoich wyrobów, dziękujemy Malachitowi i UTW za piękną wystawę obrazów i ich prezentację.

– Jako przewodnicząca Związku z całego serca dziękuję całemu Zarządowi PZERiI oraz rodzinom za ogromne zaangażowanie się na rzecz mieszkańców naszego miasta, za poświęcenie się na rzecz tradycji, obyczajów i polskiego patriotyzmu, za ogromny wkład pracy w tę imprezę. Cieszę się, że wspólnie możemy nieść ludziom i sobie radość oraz uczyć się, jak sobie wzajemnie pomagać. Dzięki wspólnemu wsparciu i życzliwości możemy wspólnie realizować wiele wspaniałych imprez. a także budować więzi międzynarodowe, ludzkie i międzyludzkie.

Z wyrazami serdecznych podziękowań i ogromnego szacunku
przewodnicząca O/R PZERii Wanda Wysocka