Przedstawiamy program obchodów rocznicy śmierci Prezydenta Sławomira Pajora, które odbędą się 18 stycznia br.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, Ratusz

12:00 – Sala posiedzeń Rady Miejskiej


Uroczystości na Cmentarzu Komunalnym

13:00 – Modlitwa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy


Uroczysta Msza Święta – Kolegiata NMP Królowej Świata

15:50 – Wstęp muzyczny – skrzypce / wiolonczela
16:00 – Uroczysta Msza św.


Kolegiata NMP Królowej Świata


Koncert Prezydencki, Stargardzkie Centrum Kultury

18:00 – Koncert Orkiestry, CAMERATA STARGARD