Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 4C Centrum Ekonomii Społecznej sp. z o.o., Fundacji Pod Aniołem oraz Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjno-animacyjnym pt. „Programy, fundusze i lokalny system wsparcia organizacji pozarządowych w regionie stargardzkim”.

Spotkanie dedykowane jest dla przedstawicieli działających w regionie organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, grup nieformalnych oraz podmiotów ekonomii społecznej. Podczas spotkania przedstawione zostaną nowe programy dedykowane organizacjom pozarządowym jak i już działające instrumenty wsparcia.

Czekamy na Państwa 12 grudnia 2018 roku w Stargardzie, przy ulicy Szczecińskiej 17 (Dom Kultury Kolejarza) od g. 14:00.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 10.12.2018 roku pod nr tel.: 507-488-630 lub anna.sadkowska@owes.es

PROGRAM

spotkania informacyjno – animacyjnego
„Programy, fundusze i lokalny system wsparcia organizacji pozarządowych w regionie stargardzkim”

Data: 12.12.2018
Miejsce: Dom Kultury Kolejarza, ul Szczecińska 17, 73-110 Stargard

14:00 – 14:30   Rejestracja uczestników

14:30 – 16:30 Założenia oraz zasady uczestnictwa w konkursie w ramach                Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – edycja 2019 oraz wprowadzenie do Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

16:30 – 16:45   Przerwa Kawowa

16:45 – 17:15   Podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu grantowego „Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego” Tomasz Lalik – Animator projektu

17:15 – 17:45   System wsparcia organizacji pozarządowych w regionie          stargardzkim, oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Paweł Klimek – Animator OWES