Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Do tej pory rachmistrzowie dzwonili albo odwiedzali respondentów w domach. Teraz wszystkie wywiady będą przeprowadzane bezpośrednio. Nie trzeba się tego obawiać. Każdą osobę spisującą można sprawdzić, dzwoniąc na infolinię – tel. 22 279 99 99 (wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza) lub wchodząc na stronę internetową www.rachmistrz.stat.gov.pl. Warto pamiętać, że nadal najwygodniejszą formą jest spisanie się samodzielnie przez internet.

W razie jakichkolwiek wątpliwości trzeba sprawdzić, z kim mamy do czynienia. Jednocześnie nie musimy obawiać się wizyty rachmistrza w naszym domu. Na potwierdzenie swojej tożsamości powinien pokazać identyfikator z indywidualnym numerem, imieniem i nazwiskiem, ze zdjęciem oraz hologramem.

Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Osoby spisujące zadają tylko podstawowe pytania z NSP. Ich lista jest tutaj.

Cały czas można także spisać się samemu przez internet na stronie www.spis.gov.pl. Inna opcja to telefon pod nr 22 279 99 99 (wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 1 – spisz się przez telefon). W Urzędzie Miejskim przy ul. S. Czarnieckiego 17 jest również stanowisko do samospisu online. Chęć skorzystania z niego można zgłaszać telefoniczne – 91 577 50 67, od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny.