Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Szczecińskiej 17 (Dom Kultury Kolejarza) zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na spotkanie na temat realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO. Prowadząca – dr Marlena Płonka  (www.icentrum.eu) omówi treść klauzuli informacyjnej, którą należy przekazywać osobom, których dane przetwarzane są przez NGO.

Prosimy Uczestników o zastanowienie się i przygotowanie informacji, w jakim celu Organizacja zbiera dane osobowe. Dzięki tej informacji podczas warsztatów każda Organizacja będzie mogła z pomocą Prowadzącej wypracować własną treść Klauzuli informacyjnej, którą wykorzysta w swojej działalności.

Data i miejsce szkolenia:

30 maja 2019 r. o godz. 16.00 w  Domu Kultury Kolejarza

Zagadnienia:

  • Podstawa prawna informowania – art. 13 i 14 RODO
  • Treść klauzuli informacyjnej
  • Sposoby realizacji obowiązku informacyjnego
  • Warsztaty – praca w grupach (prosimy o przygotowanie informacji, w jakim celu Wasza organizacja zbiera dane osobowe)

Prowadząca:

dr Marlena Płonka (wizytówka internetowa: www.icentrum.eu)Prawniczka i ekonomistka specjalizująca się w bezpieczeństwie danych. Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni. Współtwórczyni organizacji pozarządowych: Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Informacji (www.ibistargard.pl) oraz Wiceprezes Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością (www.ibip.org.pl).