W czwartek, 9 maja 2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu Marszałka  Województwa Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2019”. Głównym celem tego konkursu  jest promowanie najlepszych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Przedmiotem konkursowej oceny była współpraca prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Gmina Miasto Stargard otrzymała wyróżnienie w kategorii miast powyżej 15 tys. mieszkańców.