Trwa konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepiej współpracujący z Organizacjami Pozarządowymi samorząd.
 
Zapraszamy organizacje działające na terenie miasta i powiatu do wyrażania opinii dot. współpracy.
 
Obecnie trwają konsultacje złożonych przez samorządy zgłoszeń. Zachęcamy do przeczytania i wypowiedzenia się w sprawie wniosku złożonego przez Urząd Miejski w Stargardzie.  

Opinie można przesyłać do dnia 5 marca  br.:

  1. drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin z dopiskiem „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2024 – Konsultacje” – liczy się data wpływu do urzędu;
  2. drogą elektroniczną na adres: eguzikiewicz@wzp.pl