Początek roku jest okazją do złożenia noworocznych życzeń, zajęcia miejsca przy wspólnym stole, zacieśnienia relacji, porozmawiania o wzajemnej współpracy oraz do wejścia w miłym nastroju w kolejny rok.  Takie właśnie cele przyświecały noworocznemu spotkaniu, które odbyło się w środę 8.01.2020 r.  w Domu Kultury Kolejarza, a w którym uczestniczyli Prezydent Miasta Stargard Rafał Zając wraz ze swoimi zastępcami, przedstawiciele Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przedstawiciele zespołu doradczego ds. seniorów  oraz działające w mieście organizacje pozarządowe.

W trakcie spotkania Prezydent Miasta podsumował 2019 r. zarówno pod kątem współpracy z organizacjami pozarządowymi jak i działalności samorządu oraz prowadzonych przez Miasto inwestycji. Prezydent podziękował również podmiotom III sektora za rok owocnej pracy oraz złożył wszystkim noworoczne życzenia. Podczas spotkania była okazja do rozmów, integracji oraz prezentacji swoich dokonań. Przedstawiły się także dwie nowe organizacje pozarządowe, tj. Fundacja Camerata Stargard oraz Stowarzyszenie „Omne Verbum”. W świąteczny klimat wprowadzili wszystkich młodzi artyści z Młodzieżowego Domu Kultury działający w zespołach Layla i Dzikie Wino pod kierownictwem Ewy Krysian.