Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe do  Domu Kultury Kolejarza przy ul. Szczecińskiej 17 na spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące Programu Społecznik na lata 2019-2021. Spotkanie odbędzie się
3 października 2019 r., w godz. 16:00 – 18:00.

W programie spotkania:

 1. Sprawozdawczość – rozliczanie zrealizowanych projektów krok po kroku:
 • dokumenty finansowo-księgowe i ich opis,
 • przesunięcia między pozycjami kosztorysu,
 • zawieranie umów i ich rozliczanie,
 • rozliczenie wkładu własnego osobowego: porozumienia z wolontariuszami i ewidencje czasu pracy,
 • dokumentacja fotograficzna,
 • promocja i stosowanie wymaganych logotypów,
 • inne zagadnienia według zapotrzebowania.
 1. Nabór 14.10 – 04.11.2019 r. na działania planowane do realizacji w roku 2020:
 • obowiązujące terminy,
 • zasady pisania wniosków,
 • zmiany w Regulaminach.