W okresie epidemii nie brakuje osób którym los innych nie jest obojętny. Do grupy stargardzkich  organizacji pozarządowych, które szyją maseczki przyłączają się również nasze lokalne amazonki. Obecnie szyją maseczki dla członkiń swojego stowarzyszenia, gdyż znajdują się one w grupie podwyższonego ryzyka i w szczególny sposób muszą dbać o swoje zdrowie. Po zakończeniu tego etapu panie (w miarę swoich możliwości)  planują szyć maseczki dla seniorów z innych, zaprzyjaźnionych stowarzyszeń.