Szkolenia

Organizacje pozarządowe, które chcą poszerzyć wiedzę w zakresie prowadzonej działalności oraz podnieść swój poziom kompetencji mogą skorzystać ze szkoleń organizowanych przez Centrum.

Archiwalne szkolenia