Bezpieczne i zgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych w organizacjach pozarządowych

Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Szczecińskiej 17 (Dom Kultury Kolejarza) zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na szkolenie w zakresie bezpiecznego i zgodnego z RODO przetwarzania danych osobowych.

Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 16:30

Zagadnienia:

  • Podstawowe pojęcia i zasady ochrony danych osobowych wg. RODO.
  • Polityka Ochrony Danych w NGO – nowe standardy.
  • Bezpieczeństwo przetwarzania informacji w NGO.
  • Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych.

Prowadząca:

dr Marlena Płonka (wizytówka internetowa: www.icentrum.eu)Prawniczka i ekonomistka specjalizująca się w bezpieczeństwie danych. Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni. Współtwórczyni organizacji pozarządowych: Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Informacji (www.ibistargard.pl) oraz Wiceprezes Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością (www.ibip.org.pl).