Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza lokalne organizacje pozarządowe na szkolenie dot. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), które odbędzie się w  dniu 11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 15:00 w siedzibie Centrum przy
ul. Szczecińskiej 17.
Głównym tematem szkolenia będzie omówienie wzoru oferty realizacji zadania publicznego składanej na podstawie Programu FIO – konkurs na 2020.