Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na szkolenie dot. elektronicznego podpisu i elektronicznego przekazywania sprawozdań do urzędu skarbowego.

Szkolenie odbędzie się 9 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Szczecińskiej 17.

Główne tematy szkolenia:

  1. Zakładanie darmowego podpisu zaufanego.
  2. Podpisywanie podpisem zaufanym przygotowanych dokumentów.
  3. Sposoby przekazywania podpisanych dokumentów do urzędu skarbowego.

Szkolenie poprowadzą pracownicy Urzędu Skarbowego w Stargardzie.