22 maja br. z inicjatywy członków Komitetu Rewitalizacji w Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie odbyło się szkolenie dotyczące pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych. Gośćmi Komitetu byli przedstawiciele Lokalnego Punktu Informacyjnego w Pyrzycach, Panowie Tomasz Tyczkowski i Michał Marszałek, Specjaliści ds. Funduszy Europejskich, którzy opowiedzieli o sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich oraz Pan Artur Gałęski, przedstawiciel Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, który zaprezentował m.in. FIO- Fundusz Inicjatyw Europejskich i ASOS- Aktywność Społeczną Osób Starszych.
Zagadnienia z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Interreg IV A oraz Funduszy Małych Projektów przedstawiła Pani Joanna Tomczak z Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Stargardzie. Wszystkie przedstawione działania będzie można wykorzystać jako narzędzia w realizacji zadań związanych z rewitalizacją na obszarze Śródmieście Starówka w Stargardzie.

RPO WZ, POIŚ,
Interreg IV A i FMP

Sieć
Punktów Informacyjnych

Zdiagnozowane
Problemy Społeczne

PREZENTACJA