Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zapraszamy na szkolenie z pozyskiwania środków zewnętrznych krajowych i unijnych, które odbędzie się w dniu 22.05.2018 r. w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Szczecińskiej 17, od godz. 15.30 – 17.30.
Osobami prowadzącymi będą Pani Joanna Tomczak z Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Stargardzie oraz Pan Artur Gałęski ze Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się gdzie i na jakie przedsięwzięcia mogą otrzymać dofinansowanie organizacje pozarządowe, jak również podmioty uczestniczące w procesach rewitalizacji.
Proszę o potwierdzenie udziału do dnia 18.05.2018 r. na adres mailowy: a.majewska@um.stargard.pl, lub telefonicznie 91/ 834-18-07.