Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO w organizacjach pozarządowych

Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Szczecińskiej 17 (Dom Kultury Kolejarza)zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na spotkanie ogólne w trakcie którego odbędzie się szkolenie dot. RODO.

Spotkanie odbędzie się 24 października 2018 r. (środa) o godz. 16:30.

Zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie szkolenia:

  • Podstawowe pojęcia i zasady ochrony danych osobowych wg. RODO.
  • Realizacja obowiązków Administratora Danych (NGO) oraz praw osób, których dane dotyczą zgodnie z RODO.
  • Polityka Ochrony Danych w ngo.
  • Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
  • Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych.

Prowadząca:

dr Marlena Płonka (wizytówka internetowa: www.icentrum.eu)Prawniczka i ekonomistka specjalizująca się w bezpieczeństwie danych. Praktyk i Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych, prawa pracy i bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni. Autorka publikacji nt. przepływu nowoczesnych technologii i informacji. Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001) i Pełnomocnik ds. Zarządzania  Bezpieczeństwem Informacji  (ISO 27001). Ekspert i Inspektor Ochrony Danych (IOD) w przedsiębiorstwach i instytucjach. Współtwórczyni organizacji pozarządowych: Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Informacji (www.ibistargard.pl) oraz Wiceprezes Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością (www.ibip.org.pl).