Pomimo pandemii stargardzkie stowarzyszenia działają i pozyskują środki z funduszy zewnętrznych. Przykładem może być Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”, które uzyskało w bieżącym roku dofinansowanie (ponad 10.000 zł) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu organizacji kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla seniorów z Domu Seniora i Klubu Senior+  os. Lotnisko. W ramach tych środków  Stowarzyszenie będzie realizowało trzy zadania, tj.:

  1. „Senior+” rekreacyjnie w Ogrodach Hortulus – wyjazd rekreacyjny rozwijający turystykę oraz aktywność ruchową seniorów,
  2. „Bliżej kultury” – wyjazdy seniorów na spektakl teatralny „Godzina Spokoju” w Teatrze Współczesnym oraz na Koncert Muzyki Przedwojennej w Filharmonii Szczecińskiej,
  3. „Turystyka „Senior+ elementem rehabilitacji osób niepełnosprawnych” – wyjazd turystyczny  do wielu atrakcyjnych miejsc rejonu Kamienia Pomorskiego.

Życzymy udanych wyjazdów.